Page 1 - Pretul_Exact_ed17_2020
P. 1

amere, decomandat, Et.1, geam la baie - 300 mil Lei camere, b-dul Dacia, etaj 2, camere, decomandat, 2, uºã masivã, multip
    onã N. Bãlcescu, multiple negociabil sau schimb cu cu balcon, bloc de zonã Micro 15, complet îmbunãtãþiri, boxã, ST=5
    mbunãtãþiri (gresie, apartament 2 camere, mai cãrãmidã, bine întreþinut. mobilat (cu mobilã m², zona B-dul N.Bãlcesc
    ianþã, etc), suprafaþã 52 mic + diferenþã. ~ Preþ 220 mil Lei negociabil. modernã, colþar, mobilã de Preþ negociabil.
    ² - 330 mil Lei negociabil 0745/253662 ~ 0745-25366 2; 211587 (9- sufragerie, de bucãtãrie, 0745/582117
    au schimb cu apartament Vând 2 apartamente cu 2 17) aragaz, frigider, gresie, Vând apartament PREÞUL
    camere, decomandat, cu camere, decoman-date, Vând apartament 2 faianþã, gaz contorizat, camere, decomanda
    alcon, etaj intermediar, zonã Micro 15. Preþ 100 mil camere, zonã Dacia, apometre, etc. Preþ 160 mil ultracentral, parter, ide
    onã bunã. Ofer Lei n egoci-abil. ~ semidecomandat, par- Lei negociabil. Te l pentru privatizare. Pr
    ferenþã.~ 0745/253662 0723/660160 chet, apometre, gaz 0723/660160 negociabil. ~ 0723/66016
    ând apartament 2 Vând apartament 2 contorizat, ocupabil în 2 Vând apartament 2 Vând apartament
    amere, cu balcon,în camere, zonã M. zile. Preþ 150 mil Lei camere, decomandat, camere, poziþi
                                    ANUNÞURI
                                                 GRATUITETUITE
                         ultracentralã, parcheta
    rcuit, bloc de cãramidã, Kogalniceanu, suprafa-þã negociabil. ~ 0745/582117 zonã B-dul Decebal, apã si gaz contorizat++ ANUNÞURI GRA
    archet, Et.2, 49 m², în circuit, ocupabil Vând apartament 2 îmbunãtãþiri, bine ocupabil imediat. Preþ 31
    partamentul nu are imediat, vede-re cãtre camere, zona Micro 15, întreþinut, ocupabil imediat. mil Lei negociabil.
    mbunãtãþiri. Preþ 190 mil centru, gaz contorizat (2 bloc de 4 etaje, Preþ negociabil. ~ 0745- 0745/253662
    ei negociabil. ~ focuri), apometre, decomandat, ST=46 m², 582117 Vând apartament
    723/660 160 îmbunãtãþiri. Preþ 10.000 Et.1, bine întreþinut - 200 Vând apartament 2 camere, zonã Dacia, Et.
    ând apartament 2 USD. ~ 0745/582117 ; mil Lei sau schimb cu camere, zona Dacia,
    amere, decomandat, Et. 211587 (9-17) apartament 2 camere zonã multiple îmbunãtãþiri, parchet, jaluzel EXACT
    zona Liliacului, ocupabil Vând apartament 2 Micro 15 + diferenþã. ~ bucãtãrie cu bar, camere exterioare. Preþ 185 mil L
    mediat. Preþ negociabil. ~ camere, decomandat, 0745/2 33938 Vând cu parchet, gresie, faianþã, negociabil sau schimb c
    745/253662 zona B-dul Decebal, etaj apartament 2 camere, ocupabil imediat. Preþ 170 apartament 2 camere
    ând apartament 2 intermediar, ocupa-bil zona Aleea Streiului, mil Lei negociabil. ~ zonele Bãlcescu
    amere, semideco- imediat, îmbunãtãþiri. Preþ ocupabil imediat. Preþ 0745/253662 Eminescu, Liliaculu
    andat zona Gojdu bloc negociabil ~ 072 660160 negociabil ~ 0745/582117 Vând apartament 2 Gojdu Ofer diferenþã
            3/
                                       SOCIETATEA DE MICROFINANÞARE
                                               AURORA S.A.
                                      membrã a Reþelei Europene de Microfinanþare
                                                   OFERÃ:
                                      Pentru societãþi comerciale, chiar ºi nou înfiinþate
                                      ºi fãrã istoric, PFA-uri ºi liber profesioniºti,
                                      • Credite pentru capital de lucru, dezvoltare ºi
                                       investiþii, refinanþãri, etc.
                                      Pentru persoane fizice    ,

                                      • Credite necesare suportãrii avansului pentru prima
                                       casã, pentru nevoi personale, investiþii de orice fel,
                                       îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã, a stãrii de
                                       sãnãtate, pentru concedii ºi turism,
                                       CREDITE IEFTINE ªI TRANSPARENTE, CU
                                                DOBÂNDÃ FIXÃ!
                                      Informaþii www.aurora.com.ro       ºi la sediul din
                                      Deva,Bd.Mihail Kogãlniceanu,nr.4.
                                      Tel.0726311643,0374086435,0726223889.


                                                    AGENÞIA IMOBILIARÃ
                                                       elitte


                                                Deva, vizitaþi www.elitteimob.ro (Cepromin), cam
                                                        11/5 parter
                                                     Tel. 0254 231 800
   1   2   3   4   5   6