Page 1 - Pretul_Exact_ed13_2021
P. 1

amere, decomandat, Et.1, geam la baie - 300 mil Lei camere, b-dul Dacia, etaj 2, camere, decomandat, 2, uºã masivã, multip
    onã N. Bãlcescu, multiple negociabil sau schimb cu cu balcon, bloc de zonã Micro 15, complet îmbunãtãþiri, boxã, ST=5
    mbunãtãþiri (gresie, apartament 2 camere, mai cãrãmidã, bine întreþinut. mobilat (cu mobilã m², zona B-dul N.Bãlcesc
    ianþã, etc), suprafaþã 52 mic + diferenþã. ~ Preþ 220 mil Lei negociabil. modernã, colþar, mobilã de Preþ negociabil.
    ² - 330 mil Lei negociabil 0745/253662 ~ 0745-25366 2; 211587 (9- sufragerie, de bucãtãrie, 0745/582117
    au schimb cu apartament Vând 2 apartamente cu 2 17) aragaz, frigider, gresie, Vând apartament PREÞUL
    camere, decomandat, cu camere, decoman-date, Vând apartament 2 faianþã, gaz contorizat, camere, decomanda
    alcon, etaj intermediar, zonã Micro 15. Preþ 100 mil camere, zonã Dacia, apometre, etc. Preþ 160 mil ultracentral, parter, ide
    onã bunã. Ofer Lei n egoci-abil. ~ semidecomandat, par- Lei negociabil. Te l pentru privatizare. Pr
    ferenþã.~ 0745/253662 0723/660160 chet, apometre, gaz 0723/660160 negociabil. ~ 0723/66016
    ând apartament 2 Vând apartament 2 contorizat, ocupabil în 2 Vând apartament 2 Vând apartament
    amere, cu balcon,în camere, zonã M. zile. Preþ 150 mil Lei camere, decomandat, camere, poziþi
                                                 GRATUITETUITE
                                    ANUNÞURI
    rcuit, bloc de cãramidã, Kogalniceanu, suprafa-þã negociabil. ~ 0745/582117 zonã B-dul Decebal, apã si gaz contorizat++ ANUNÞURI GRA
                         ultracentralã, parcheta
    archet, Et.2, 49 m², în circuit, ocupabil Vând apartament 2 îmbunãtãþiri, bine ocupabil imediat. Preþ 31
    partamentul nu are imediat, vede-re cãtre camere, zona Micro 15, întreþinut, ocupabil imediat. mil Lei negociabil.
    mbunãtãþiri. Preþ 190 mil centru, gaz contorizat (2 bloc de 4 etaje, Preþ negociabil. ~ 0745- 0745/253662
    ei negociabil. ~ focuri), apometre, decomandat, ST=46 m², 582117 Vând apartament
    723/660 160 îmbunãtãþiri. Preþ 10.000 Et.1, bine întreþinut - 200 Vând apartament 2 camere, zonã Dacia, Et.
    ând apartament 2 USD. ~ 0745/582117 ; mil Lei sau schimb cu camere, zona Dacia,
    amere, decomandat, Et. 211587 (9-17) apartament 2 camere zonã multiple îmbunãtãþiri, parchet, jaluzel EXACT
    zona Liliacului, ocupabil Vând apartament 2 Micro 15 + diferenþã. ~ bucãtãrie cu bar, camere exterioare. Preþ 185 mil L
    mediat. Preþ negociabil. ~ camere, decomandat, 0745/2 33938 Vând cu parchet, gresie, faianþã, negociabil sau schimb c
    745/253662 zona B-dul Decebal, etaj apartament 2 camere, ocupabil imediat. Preþ 170 apartament 2 camere
    ând apartament 2 intermediar, ocupa-bil zona Aleea Streiului, mil Lei negociabil. ~ zonele Bãlcescu
    amere, semideco- imediat, îmbunãtãþiri. Preþ ocupabil imediat. Preþ 0745/253662 Eminescu, Liliaculu
            3/
    andat zona Gojdu bloc negociabil ~ 072 660160 negociabil ~ 0745/582117 Vând apartament 2 Gojdu Ofer diferenþã
      SOCIETATEA DE MICROFINANÞARE
               AURORA S.A.
     membrã a Reþelei Europene de Microfinanþare
                 OFERÃ:
    • Pentru societãþi comerciale       , chiar ºi nou
    înfiinþate, ONG-uri, PFA-uri ºi liber profesioniºti,
     - Credite pentru activitate curentã, investiþii,
      refinanþãri.
    • Pentru persoane fizice    ,

     - Credite pentru avans    „prima casã" sau ipotecar,
      nevoi personale, investiþii de orice fel,
      îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã, a stãrii de
      sãnãtate, pentru vacanþã.

      DOBÂNDÃ FIXÃ începând de la 9,8%!
      OPERATIVITATE, PROFESIONALISM!

    Informaþii www.aurora.com.ro ºi la sediul din
    Deva,Bd.Mihail Kogãlniceanu,nr.4.
    Tel.0726311643,0374086435,0726223889.    Vând vin de casã,     zona Vrancea, din soiurile
     Feteascã Albã, Aligote ºi Merlot. Preþ7lei/litruneg.
    Vând coniac de casã,    fãcut dupã reþetã proprie.
     Preþ 35 lei/litru.

           Tel. 0731-596680. Deva.
   1   2   3   4   5   6