Page 10 - Pretul_Exact_ed13_2021
P. 10

.&4	)*	/	+(		 %		'	
	&5	(	$	  	'	,	&		3(	3.
                   /$          &	4(	!	
	'	.' (		4	-	&'	
.
                   @	-'*		3(		'	4 4		&	&'	&	( 5*	'	"#		&'	-	&4
                   	&	"#	/	&'	&	' &			5	4(	&4 (	(!	4(		6	"	'	(
                   	
.	5*	&'	- 	!	(	)*		+(		 '	&	)*	2	+(		$,
                   &4	4	
.	(	&'	4 %,2%	$$$2/% %
                   4	)*	/%	+(	
		  	'	,	&	
			  	'	,	&	.		3(
                   /$          		=	&	4	(	
&	4( A
(	4	&	"#		&' +(		$,%
                   @			3(	3.(	. 	
&	&'	$	(	4 4	-	&'	&	'  	'	,	&			)*
                   "#		&'	'	&	
.	5 	&	
.	5*	' )*	$	+(		$% 	'	5	4	-	'
                   *	-	&'	(!	.&4	4 )*	,%	+(	
		%,2%  	'	,	&	.		)
 5	&	)*	/	+(
      85&	.'		'	$	& (	
&		&			4	"	 $,//% .((	4	-	"#		&'	(!	& 	$,%
     (	-	4	
.	(	& '		)*	,2	+(	
	  	'	,	&	
			 	&'	&		'  	'	,	&	.		-'*
     '		$				)* /$   4*	'		$	4	4(	( 
	4	(	
&	&	)*	/$ 	*	4	-	&'
     ,2	+(		$,/%2%  @	0(		'	.	"#	// &	
&	&'	(!	& +(	
		$% &4	(	&	8('4	&
      85&	.'		'	$	& &'	>	%	&'	4	
.	(	&' "#		&'	)*	/$	+(		  	'	,	&		'	 6	)*	/	+(		$,%
     &	&	&4	!	( &	'	&	
.	5 %,2%	$,//% 4*		
	$	'*	$	4	41  	'	,	&
     
	
&(	&'	5 *	&'	-	4		&  	'	,	&	.	-'*	 -	&'	
.	5*	' )*				-	&'	4
     *	
.	'	(!	 4	(	
&		(!	.&4	)* 	$		$	4	"#		&'	-	& "#		&'	)*	/	+(		$, 	'!	)*	/	+(
     		$		 ((	 	+(		/$ '	&	&'	)*	$ % $%
                   @		.	"#		&'	'
                                +(	
	'.4			(&'	!
                                              	'	,	&			3(	:
                                                            	'	,	&			3.
     )*	 	 +(	 	 $, 
.	5*	&'	-	&	(! (	
		2	+(	
		$  (	4	&	-	(	( (		&	4	-	&'
     /%2%          .&4	'*	&4			)* ,//%   )*	/	+(		$%	 	&4	(			'	)*
      85&	.'		'	$	& ,,	+(		/$  	'	,	&		4*	  	'	,	&			4* 	+(		$%
     &5	
	'	,	&	"#		&'  @	 *	,	&	&5		, $	4	"#		&'	&	&'	)* '	-	4	&'	41	'  	'	,	&			)*
     -	4	..		,	 "#	,	&'	(		4	& 	+(		$,//% '	)*		+(	
		$% 			-	&'	&
     E		)*	/	+(	 )*	,	+(	
		/$  	'	,	&		0(	'  4	4	)*	/$	+(
     $$,%	$,/%2%  @	0(	.	"#	/	&'	& .	-	&'	
.	5*  	'	,	&			3(	$$ $,%
                   	.?	'	
.	5* '	)*	2	+(		$ &4		&	"#		&'	$  	'	,	&		"#	2	&'
     	'	
	5*	4((	)*	 -	&'	4	..	 ,//% 4	$	4	-	&'	 &		(
     +(		,%,,,  &		'	$	'*			'!  	'	,	&			-'* )*		+(		$% 
	41	-	&'	
.	5
      	'	,	&		"#	/	&'	
 (	'	)*	$	+(	
		 -	&'	&4	"#		&'	4  	'	,	&			:	- *	&4	(	)*	2	+(
     		(		3(	: /$   	41			'	)*	 
	'	
	-	'	5*	 $%
      (		&	4	
.	(  @	 	+&.(	'	"#	/	&' +(		$% *	.	$	4	"#		&'	)*  	'	,	&
     &'	(!	&	-	.*	 	5*=.'	4	
.	(	  	'	,	&	.		-.	 ,	+(		$,% .(	4		&	4	41
     	.&4	'		.	. &'	!	
4(	'	
.	5 ).			&	-	&  	'	,	&		"#		&'	 -	&'	'	)*
     	'&	&'	
.	5*	(! *	&'	)*	/	+(	 '	
.	5*	'	4	"# -.		-((		
		 +(		$%
     	.&4			( /$ ,	&'	)*	/,	+(	
		$% &	-	&'	4	4  	'	,	&			-'*
     (	)*	/	+(		,%,,,  @	:	-				"#	/  '	
.	'!	)*	2 	"#		&'	-	'	4
      	'	,	&		
		 &'	-	'*	&4	)*	%
     3(		'	"#	/	&'	(	 +(		/$
     	.'	.	4	(	4	
.	(	  	(
	'	,	&
     &'	-	''	5		5 		('4	&	-	&'
     '		5
	!	&	
&(	 "#	/	&'		$=	)*	2	+(
     &'	4	(	.	!	(&	( 	$%%
     	5(&.	&	.		&4  	(
	'	,	&	.
     !	(	&'	)*	/%	+(	
 			%	&	
	-
     	,%,,,     &'	)*	%	+(
      	'	,	&		0(	 (	.&4	(	(	'&	&	&
     .'	"(	4	'	(	4	'	. !	5*	('			$%%
     		&	
	(	'	
.	5* $,/,,
     '	-	4	(	4		(!	4  	'	,	&			4*
     	&	;	&<	).4*		* '	
	4		1	&
     		((	
		4	(		! 	$	4	-	&'	)*	$
     4	
	5*	4((	)*	2	.( +(	
		$%%	$,
     .&4	(	'	$	&	(	4	&	
 /,,
     0(	>	5*		,%,,,  	(
	'	,	&		3(
      @	E(	9(		$		"#	$ A
(	(	'	
	4
     &'	&		'	& 	&	4	
.	(	
&
     
.	!	5*		-	&'	4 &'	4(	&	4	(	
&
     (	
&	&5	
	
	(	4( ;&	(	(	<	(		!	4
     	(.	$	&		4	4 (!		&	-	
&	&'
     )*	,	+(	
		/$ 
.	5*	'	4	(!
      '	.	 ((	4		&	"# &4	(	)*		+(


     	&'		4(	&5	' %,2%	$$$2/%  -(

!

5
 %&"  '
&

5
     	
.	5*	&'	
  	(
	'	,	&		  !!##
 %&" !!# 
 !"#$$$$ 

 ,
,

*+$$
     		(			'! 4*	'	
	$	4	4(	  '
!


B"2	


 ,>
	

4-:.	 %&" !!#
     	4	)*		+(	
		 "(#		&'	&	&'	
& ,


1

	
)
"  !"#$$$$
     /$          &'	
.	5*	'	 

*+$-%!%. %&" !!##
 %&"  '
&


-	
"
                                  !!# 
 !"#$$$$
JJJ

>
      @	E		(		$	4 4	-	)*	/	+(	
		  '
!


B"B
, 


 ,
,

*+$-%.
                                                     	 %&" !!##
 %&" !!#
     
*(	"#		&'	4		& %,2%	$$$2/% ,
,

  '
&


-"
     4	(		4	
.	)*	/  	(
	'	,	&		3(	: 
-%:. %&" !!##
 %&" !!# 
 

 ,

1


"
     +(		/$   (	"(#	2	&'			,	4  !"#$$$$       /
 	
 )

 - 3 .  %&"
      @	@	.	 	"(	4 $	4			&	4(  '
!


0.


"  !!##
 %&" !!# 
 !"#$$$$
                                 4
,

 ,
*+-%%
     (	
	.(4	'.	' -	
&	&'	
.	5*	' . %&" !!##
 %&" !!# 
 !"#$$$$  '
&


,

"
                                                     

 ,
 ,
-3 .
     
.	5*	&'	-	(!	 	4	(!			.'	  '
!


,
"  %&" !!##
 %&" !!# 
 !"#$$$$
     	&	4	
.	(	&' )*	$	+(	
		%,2% 
,
,
 ,


4
  '
&


-"
     &4	)*	/	+(	
		 $$$2/% -%. %&" !!##
 %&" !!# 
 !" 

 ,


,

-%.
     /$           	(
	'	,	&		3 #$$$$
JJJ

>    %&" !!##
 %&" !!# 
 !"#$$$$
                                 '
!

B"
      @	0(	4		&	"#	/ ; 	%<	"(#	/	&'	4(	 ,

,*+3$

/
,"  '
&
"
     &'	&5	(	
	4(	( 	4	4		=	'!	 

 
 - 3 .  %&" !!##
 %&" 

/
 ,
,


"
     .	4	4	(	
&	-	&' 4	-	
&	&'	
.	5  !!# 
 !"#$$$$ -$%. %&" !!##
 %&" !!#
                                                     !"#$$$$
     	(!	.&4			1(.	 *	'	4	)*		+(	
  '
!


,,"  '
&-
     )*	%	+(		/$ 	%,2%	$$$2/% 
 ,*+$-3. 

 ,


 ,-
                                 %&" !!##
 %&" !!# 
 !"#$$$$
      @	)
.(	'	.	"#	  	(
	'	,	&	(	'  '
!
-
" %. %&" !!##
 %&" !!# 
 !"
     &'	4	
.	&'	-	 
	4	4		&	-	
& 

)

 


,

,
*+% #$$$$
     &	4	)*	/$	+(	
	 &'	
.	5*	'	& -3 . %&" !!##
 %&" !!# 
  '
&
)
5


!
     /$        4	(		.	-'*		.  !"#$$$$    


?4
&,
                                                     -%%.	 %&" !!##
 %&" !!#
      @	)*	-			' *	(	3(			)*	/%  '
!
*+

  !"#$$$$
                                 

1


-3!.
     4		&		"#	/	&'	- +(		%,2%	$$$2/%  %&" !!##
 %&" !!# 
 !"#$$$$
JJJ

>"  '
&


0
"
     &	4	)*	/$	+(	
  	(
	'	,	&		       1
,

1

 ,
*+%
     	/$     4		=%	.	$	4	$	4  '
!


01


 ,

 -%:%. %&" !!##
 %&" !!#
      @	 11	'	9	-!((	.	 4(	-	
&	&'	
. !,-3%.	 %&"  !"#$$$$
     %	"#		&'	&	5(&.	' 5*	'	4	)*	/  !!##
 %&" !!# 
 !"#$$$$  '
&


01
"
                                 '(
!


-	
*+%

"
     
.	5*	&'	-	&' +(		%,2%	$$$2/% 4-. 

 ,
 ,/

-
                                                     . 	  %&" !!##
 %&" !!# 
 !"
     		&	(!	&5	(!  	(
	'	,	&		  !"#$$$$ #$$$$
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15