Page 12 - ABC+ Pretul_Exact_ed30_2019
P. 12

PARBRIZE ºi FOLII AUTO                                             Asociaþia Caritas  din Petroºani,
                                                              strada E. Vãcãrescu nr. 12 oferã
                    PROFESIONALE                                    servicii de îngrijire socialã ºi me-
                                                              dicalã a vârstnicului la domiciliu în
              Tel/Fax: 0254 210 040                                      localitãþile Petroºani, Petrila ºi Si-
               Mobil: 0723 224 564                                      meria. Cei ce au nevoie de un astfel
                                                         de ajutor specializat sau cunosc persoane
             DEVA, Str. Sântuhalm, nr. 70 B                             care ar avea nevoie sunt rugaþi sã sune la
                                                         numãrul de telefon 0254-549.843 sau 0735-
                                                         702.753 zilnic între orele 08-16
             SC AUTO VIM SRL
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17